Chick Lit Jr

Chick Lit Jr

Chick Lit är en genre som bygger på en feministisk barnbokstradition som nästintill var utdöd under den första halvan av 1900-talet. Dessa romaner innehåller klassiska teman inom ungdomslitteraturen, så som att bli vuxen, identitet, sexualitet och den materiella kulturen. Den moderna chick-liten har sina rötter i 1800-tals romantiska romaner, och bland annat Louisa May Alcotts Little Women där man får följa fyra systrar från barndom till kvinnor, är en föregångare. För även om Alcotts karaktärer innehåller mycket av den typiska tidsandan, där kvinnor skulle anpassa sig kulturellt och socialt, så skapar hon genom att ha med en fritänkande karaktär som inte har ett traditionellt patriarkalt förhållande med sin man, skapar hon en ny sorts litteratur där den unga flickans liv och utveckling var i centrum men även den kvinnliga läsarens önskemål om innehåll. Tematiskt delar chick-lit mycket med 1800-talsromanerna som var skriva av och för kvinnor; både då och nu utvecklas protagonisten genom berättelsens gång, lär sig av sina misstag och får därmed en högre moral. Dock skiljer sig de moderna från de äldre då det förr i tiden mer handlade om att agera och bete sig som en kvinna efter de normer som fanns inom det sociala och kulturella livet, medan det nu för tiden istället handlar om att bli en kvinna. Dåtidens kvinnor hade inte möjlighet till förändring eller utveckling som vi i dag, och därför var även karaktärerna statiska och förutsägbara.

Böckerna har även jämförts med flickböckerna som blev populära under 1900-talet, då vänskap och sökandet efter den rätte då liksom nu är ett vanligt tema.

Chick Lit i dag är rent berättartekniskt enklare skildringar av kärlek för unga, men de följer det traditionella mönstret med möte, hinder, attraktion och kärlek. I Chick Lit för unga är protagonisten en ung tjej och handlingen kretsar kring hennes gemenskap med vänner, att hitta en pojkvän och att passa in i en heterosexuell norm. Oftast finns en jag-berättare och berättelsen innehåller mycket dialog mellan huvudkaraktären och vännerna. Det som gör genren speciell är att den uteslutande fokuserar på den kvinnliga upplevelsen.

I berättelserna finns hos karaktärerna en utbredd ambivalens till sex då flickorna antingen känner sig osäkra på vad de vill, eller vill ha sex för att sedan erfara en dålig upplevelse som de tycker känns fel efteråt.

Genren kritiseras ofta för sin språkliga enkelhet, upprepade mönster av intriger och motiv men samtidigt finns ett enormt intresse för böckerna, och de säljer otroligt bra. Kritiker menar även att berättelserna fokuserar för mycket på yta och utseende samt att tvåsamhet ses som ett ideal, och menar att innehållet borde vara mer feministisk. Men de som försvarar genren menar att böckerna inte har som uppsåt att göra världen till en bättre plats (för kvinnor), utan istället fokuserar på att förmedla positiva lösningar på hur man som ung kvinna kan förhålla sig till världen så som den ser ut. Man menar också att böckerna tilltalar unga då det finns kulturella och sociala referenser som de kan känna igen sig i.

Det finns några utmärkande skillnader mellan svensk och anglosaxisk Chick Lit, då den svenska tenderar att vara mer realistisk medan den anglosaxiska går mer åt det eskapistiska hållet. Medan den svenska skildrar protagonistens vardagliga liv och de problem som hon stöter på, har den anglosaxiska en benägenhet att istället skildra en drömsk tillvaro med händelser som knappast händer i verklige livet.

Vanligtvis utkommer böckerna i serier, och omslagen känns lätt igen då de ofta är försedda med realistiska foton på unga vackra flickor med ljusa bakgrunder. Precis som med de äldre flickböckerna signalerar det här att böckerna vänder sig speciellt till kvinnliga unga läsare.

Exempel på författare inom genren är Katarina von Bredow, Sarah Dessen, Cecily von Ziegesar, Meg Cabot och Denise Rudberg.


Källor:
Boglind, Ann & Nordenstam, Anna (2010). Från fabler till manga – Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur. Malmö : Gleerups
Ferriss, Suzanne & Young, Mallory (2006). Chick Lit. The New Women’s Literature. New York : Routledge