Om & Kontakt

Om & Kontakt

Om mig

Jag heter Sandra Bergqvist och jag tog min examen i Biblioteks- och informationsvetenskap i januari 2016. Jag har även en fil.kand i litteraturvetenskap, och hoppas på att någon gång skriva en magister i ämnet. Jag arbetar som bibliotekarie på ett stadsbibliotek i en mellanstor stad samt på ett tillhörande filialbibliotek i de sydligare delarna av landet, med fokus på barn och unga.

Jag har alltid varit en läsande människa, men det var nog först efter gymnasiet som jag tog till mig litteraturen på riktigt. Kanske för att jag under den perioden befann mig i en livsavgörande kris och behövde den som mest. För jag tror att litteratur kan vara som medicin för själen; att man både kan läka och gå vidare tack vare den. Just att kunna känna igen sig, men även att lära sig och få en ny syn och nya perspektiv är det som gör litteraturen så fantastisk. Genom litteraturen upptäcker man på så vis nya världar som man annars inte hade sett, eller ens anat.

Sedan jag för första gången upptäckte magin med det skrivna ordet har jag varit en storläsare, en riktig bokmal. Jag läser såväl populärlitteratur som klassiker, serier och poesi både för vuxna, barn och ungdomar. Men jag måste erkänna att just barn- och ungdomslitteratur ligger mig extra varmt om hjärtat.


Om bloggen

Min främsta uppgift i arbetet som bibliotekarie handlar om läsfrämjande, och det är även det som jag brinner för. Reader response-teori där läsaren står i centrum istället för texten är därför något som jag kommer att skriva om här, utifrån olika teoretikers utgångspunkt. Eftersom just barnperspektivet är något som intresserar mig väldigt mycket kommer det få mycket utrymme; både historia, det rent teoretiska i form av litteraturteori, språk- och läsutveckling samt genrepedagogik.

Men även om jag kommer att både redogöra för och ibland även analysera texter kommer bloggens främsta syfte att vara att recensera och synliggöra litteratur av olika slag; både litteratur som getts ut tidigare och litteratur som är nyutgiven. Som den sanna bibliotekarie jag är vill jag sprida information och få människor att läsa mer. Och eftersom många vill läsa just det som är precis i ropet kommer därför mycket fokus att ligga på just nyutgiven litteratur.

Med andra ord kommer den här bloggen att innehålla mycket blandade ting, som ändå hör samman på ett självklart sätt.


Kontakt

Mail: sandra@bokkoll.se