Ungdomslitterära genrer

Ungdomslitterära genrer

Egentligen är det väldigt missledande att benämna litteratur som endera vuxen eller barn- och ungdomslitteratur, då man genom att göra det utesluter flera grupper av läsare. Istället kan man använda begreppet ”crossoverlitteratur” eller ”allålderslitteratur”, för att inte exkludera de läsare som inte kan definiera sig som något av detta. Trots detta kommer jag (även om det är motstridigt), för enkelhetens skull, att använda begreppet ”ungdomslitteratur” när jag pratar om litteratur som innehar en huvudperson som är mellan 13-18 år.

Här under kan du läsa om de vanligaste genrerna inom ungdomslitteratur; både äldre genrer så som flick- och pojkböcker och moderna genrer så som Chick Lit Jr och dystopier/Teen Noir.

Flick- och pojkböcker

Chick Lit Jr

Dystopier / Teen Noir