ABC-boken

ABC-boken

ABC-bok England 1884ABC-böcker, eller Alphabet Books, uppstod redan under 1400-talet i England, medan genren i Sverige uppkom under 1600-talet. Den första svenska ABC-boken tros vara Petrus Johannis Rudbeckis Alphabetum proverbiale från 1624. De första läseböckerna kallades för hornböcker, då de bestod av en träplanka med ett pappersark (ofta med alfabetet eller en religiös skrift) vilket skyddades av ett transparent ark gjort på horn. De tidiga böckerna var didaktiska och mer undervisande och bestod endast av text. Ofta var dessa religiösa, medan de senare ABC-böcker som kom att produceras under 1800-talet med bilder och verser var mer underhållande.

Under 1600-talet var det endast barn ur det högre samhällsskiktet som fick gå i skolan, men när skolan blev tillgänglig för allt fler barn blev ABC-boken en betydande genre.

Även i dag ges ABC-böcker ut, men i dag är de inte rena läsläror som de var på den tiden utan ses istället som ett lustfyllt sätt att lära sig alfabetet på.


Källor:
Nikolajeva, Maria (2000). Bilderbokens pusselbitar. Lund : Studentlitteratur
Hunt, Peter (1995). Children’s Literature. An Illustrated History. Oxford : Oxford University Press