Barnlitterära genrer

Barnlitterära genrer

Det unika med barnboken som medium är att den alltid har rymt många olika genrer, vilket inte återfinns inom vuxenlitteraturen på samma sätt. Här kan du läsa om både den äldre barnlitteraturen och de genrer som återfinns än i dag, så som exempellitteratur, religiös litteratur, ABC-boken, folksagan, konstsagan, bilderboken och skräckfantastik.

Exempellitteratur

Religiös litteratur

ABC-boken

Folksagan

Konstsagan

Bilderboken

Skräckfantastik