Barnboken ur ett historiskt perspektiv

Barnboken ur ett historiskt perspektiv

Här finns information om barnboksmediets uppkomst och hur synen på barnet och barndomen har kommit att påverka barnlitteraturen genom tiderna. Det var inte förrän under 1700-talet som böcker riktades specifikt till barn, och inte ens då var böckerna avsedda för nöjesläsning utan hade istället som syfte att uppfostra, och böckerna hade ofta ett religiöst innehåll. Barnlitteraturen fick i Sverige ett uppsving i och med bildandet av Barnbiblioteket Saga, och deras utgivning av kvalitetsböcker till ett lågt pris.

Samhälleliga kontexter och hur man genom tiderna har sett på barnet och på barndomen har påverkat barnlitteraturen och dess utveckling mycket.

Här kan du läsa mer om bilderboken ur ett historiskt perspektiv:

Barnbokens framväxt

Samhällelig kontext och synen på barnet och barndomen