Barn- och ungdomslitteratur

Barn- och ungdomslitteratur

Enligt Svenska Bokhandlarföreningens rapport från 2017 fortsätter försäljningen för barn- och ungdomslitteratur att öka. Procentuellt sett var försäljningen 2015 dubbelt så hög, och böcker som vänder sig till 9-12 åringar ökade med 20%. Under 2016 såg man tydliga tecken på att försäljningen bara fortsätter att växa. Det här är intressant om man ser till hur utgivningen av böcker för barn under historiens gång sett ut, och hur synen på läsning hängt ihop med synen på barnet och barndomen. Precis som inom vuxenlitteraturen finns det otroligt många genrer inom barn- och ungdomslitteraturen, men genrebegreppet är både abstrakt och komplext. En del menar att barnlitteraturen i sig är en genre, men eftersom definitionen för genre är ”litterär framställningsform som karaktäriseras av viss uppsättning av stildrag och/eller innehållsliga faktorer”, blir det problematiskt att sortera in alla barnböcker under en och samma genre. En genre kan dessutom ändras över tid, och en genre kan även utgöras av läsarnas tänkta ålder eller textens innehåll istället för textens form.

Här kan du läsa om fakta, historik samt litteraturvetenskapliga teorier och metoder inom barn- och ungdomslitteratur.

När du klickat dig in på de olika huvudrubrikerna kan du sedan klicka vidare på underrubriker som hör ihop med ämnet.

Barnlitteraturforskning

Barnboken ur ett historiskt perspektiv

Barnlitterära genrer

Ungdomslitterära genrer